Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εάν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος δηλώσει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Μετά το πέρας των 15 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και το www.amalfiaccessories.gr μπορεί να μην αποδεχθεί την επιστροφή και αντικατάσταση του. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία.

Το www.amalfiaccessories.gr κατανοώντας πλήρως την φύση των ηλεκτρονικών αγορών και θέλοντας να στηρίξει τους πελάτες του αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων προϋποθέτοντας τα παρακάτω :

  • Το προϊόν είναι αμεταχείριστο και στην αρχική του συσκευασία μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό (εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ)
  • Η συσκευασία και το συνοδευτικό υλικό (εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ) πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση
  • Το αίτημα επιστροφής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
  • Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό προϊόν προς αντικατάσταση του επιστρεφόμενου

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται σε εμάς, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν μόνο την Εταιρεία. Ο πελάτης οφείλει μόνο να κρατήσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και τυχόν συνοδευτικό υλικό (εξαρτήματα, εγχειρίδια κλπ).

X